Boitshepo by Segametsi Moumakwa

R 105.00

Seller : Amse7r0h

Boitshepo by Segametsi Moumakwa

“Morago ga gore batsadi ba gagwe ba mo tlogele le MmaItseng mo motseng wa Dinokeng, Boitshepo wa dingwaga di le sometlhano o ne a iphitlhela a tshwaragane le bothata jwa go tlwaela botshelo jwa motse, dikgwetlho tsa go dira ditsala, le sekolo se sešwa. E rile mo a neng a ithaya a re tsotlhe di apere tshiamo, a lemoga lebaka-legolo la gore batsadi ba gagwe ba bo ba mo tlisitse kwa Dinokeng, mme kitso e no ya fetola botshelo jwa gagwe goya-goile.

After her parents send her to live with her MmaItseng in the Dinokeng Village, fifteen-year old Boitshepo found herself struggling to adjust to the challenges of the village life– new friends and a new school. Just when she thought she had found her feet, she discovered the real reason behind her move to Dinokeng, and she knew that her life would never be the same again.

9 in stock

Categories: ,