Go Tsamaya Ke Go Bona by Segametsi Moumakwa

R 105.00

Seller : Amse7r0h

“Ke malatsi a boikhutso mme ditsala tsa ga Boitshepo ba mo jetse nala kwa Tswhwane. Go ba itumedisa, Boitshepo o ba isa kwa mafelong a a farologang. Seno e nna tšhono ya gore ditsala ba bone ka mokgwa o batho ba bangwe ba phelang ka teng, bahumi le badidi. Kwa bofelong ba kgona go lemoga go le gontsi ka maphelo a bona, le gore ba na le bokamoso jo bo itumedisang.

It is the school holidaus and Boitshepo’s friends have visited her in Tshwane. She takes them to different places to entertain them. This is an opportunity for the friends for the friends to see how other people, both rich and poor. In the end they it becomes a journey of self discovery, and they learn that they despite their back-grounds, have a bright future.

20 in stock

Categories: ,