Izinkanyezi Ezintsha (Short Stories)

R 150.00

Seller : Amse7r0h

Izinkambo Ezethusayo!

Leli qoqo lezindaba ezimfishane livusa umfundi okhulile nosemncane ngokuxoxa ngezindaba ezibhaliwe ngobucikomazwi obuphelele.
Izilwane ezingaziwa, amabutho amazimuzimu, iviyo lezinja ezikhulumayo, nakho konke okungacatshangwa kuyatholakala.

Jula ezindabeni eziqukethe izimangaliso ezinhlobonhlobo uzithole usemihlabeni engaphandle kowethu.

iMpi kaSikhulumi noHlokohloko – Cullen Mackenzie
iNgulube kaGudla – EB Maphumulo
Kwakungcono eGibithe – Fred Khumalo
uZuzile – Manqoba Masondo
uNtsika eZweni leseThembiso – Zandile Khumalo
iNgwenya enoMusa – Bongeka Noxolo
iMpumelelo yeziNkomo eNkantolo – Thembi Gwebu

15 in stock