Kanti Kunjani Emhlabeni by Ntombifuthi Maureen Majozi

R 160.00

Seller : Amse7r0h

Kanti Kunjani Emhlabeni by Ntombifuthi Maureen Majozi

Le novel ixoxa ngempilo yentombazanyana uNompumelelo Ndlovu ozalwa nguNozipho Ndlovu.
Ukukhulisa abantwana ngaphandle koyise kwakungelula kuNozipho kwamphoqa ukuthi ashiye ikhaya ahambe ayohlwaya amatoho edolobheni. Kulapho uNompumelelo esezithola esekhuliswa ngugogo wakhe uMaGazu ekubeni unina esadla anhlavana. UNompumelelo ubhekana nezingqinamba eziningi ekukhuleni kwakhe kodwa akalilahli ithemba lempilo encono. Ingabe uNompumelelo uzokwazi ukulandela igama lakhe afezekise nezifiso zakhe kulomhlaba ohlabayo?

Out of stock

Categories: ,